У профілактиці захворювань пародонту істотна роль належить хірургічному лікуванню, бо в більшості випадків тільки оперативне втручання може привести до стійкої ліквідації вогнища запалення в тканинах пародонта і сприяти припиненню деструктивних процесів в альвеолярної кістки. Засоби і методи місцевого і загального медикаментозного, фізіотерапевтичного впливу, ортопедичні втручання є додатковими, що закріплюють ефект хірургічного лікування. Клініко-морфологічні дослідження і практика багатьох лікарів показали, що після консервативного лікування в яснах, кісткової тканини альвеолярного відростка залишаються осередки активного запалення і тільки видалення патологічно зміненої тканини дає стійкий лікувальний ефект.
Способи хірургічного лікування захворювань пародонту досить різноманітний. Істотне місце в комплексі первинної профілактики уражень пародонту займають операції по корекції передодня порожнини рота, як основа вторинної і третинної профілактики – кюретаж, клаптеві операції. Хірургічне лікування дозволяє домогтися істотного поліпшення структурного і функціонального стану тканин пародонта. Особливо важливо правильно визначити найбільш раціональний вид або комбінацію декількох видів оперативного втручання в залежності від показань.